Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconmorellagrysis:
MorellAgrysis Featured By Owner Feb 26, 2014  Hobbyist General Artist
Máš velice zajímavý styl, tvá díla se mi líbí a i já mám ráda temné barvy. 
Reply
Add a Comment: